معرفی سد و نیروگاه مارون

تاریخچه 

سد مخزنی مارون بر روي رودخانه مارون، در فاصله 19 كيلومتري شمال شرق بهبهان احداث گرديده است. اين سد از نوع سنگريزه‌اي شني با هسته رسي مي‌باشد و هدف از اجراي آن تأمين آب مورد نياز كشاورزي جهت آبياري حدود 55000 هكتار از اراضي دشت‌هاي بهبهان، جايزان، رامشير و شادگان از طريق تنظيم جريان آب رودخانه مارون و همچنين كنترل سيلاب‌ و بهره‌گيري جهت توليد انرژي برق آبي است.

ظرفیت نصب نیروگاه مارون150 مگاوات می باشد که از دو واحد 75 مگاواتی تشکیل شده و میزان انرژی تولیدی سالیانه نیز 190 گیگاوات ساعت برآورد شده است.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل