معرفی سد جره

معرفی

سد مخزنی جره در استان خوزستان و در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی رامهرمز احداث شده است.

ویژگی ها

سد خاکی مخزنی جره با هسته رسی، تاجی به طول ۷۳۳ متر و مخزنی به ظرفیت ۲۶۰ میلیون متر مکعب دارد. حجم بدنه خاکی این سد شش میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب بوده و ظرفیت تخلیه سیلاب آن حداکثر پنج هزار و یکصد متر مکعب در ثانیه‌است. این سد به عنوان پنجمین سد خاکی استان خوزستان از لحاظ جنس و ابعاد (بعد از سد کرخه، سد مارون، سد مسجد سلیمان و سد گتوند علیا) به شمار می‌آید.

سودمندی ها

سودمندی‌های این سد، تامین آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی دشت رامهرمز به وسعت ۲۲ هزار و ۳۰۰ هکتار، کنترل سیلاب رودخانه زرد و امکان تولید انرژی برق آبی به میزان ۴۸ گیگاوات ساعت در سال. با بهره برداری کامل این سد، چهار هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، گردشگری و صنایع جانبی ایجاد خواهد شد. 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل